Zavolejte nám: +420 467 771 118 info@urban-ak.cz
Domů O nás Aktuality GDPR K prodeji Kontakty Osobní oddlužení

GDPR

Již pouze necelý rok zbývá všem subjektům pracujícím s osobními údaji (státním orgánům, obchodním korporacím, ale i drobným podnikatelům) na přizpůsobení se pravidlům ochrany dat dle nového evropského nařízení - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – zkráceně „Nařízení GDPR“). Pokud se dotčené subjekty nepřizpůsobí novým pravidlům zpracování osobních údajů obsaženým v Nařízení GDPR, mohou jim hrozit pokuty až do výše 20 000 000 EUR nebo do výše 4 % jejich ročního obratu.

Základní informace o Nařízení GDPR

Nařízení GDPR, která má nabýt účinnosti již 25. května 2018, nově upravuje například podmínky pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů od fyzických osob a fyzických osob podnikatelů. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být výslovný, jednoznačný, nepodmíněný a kdykoliv odvolatelný. Fyzické osoby budou mít napříště právo například požadovat od subjektů zpracovávajících jejich osobní údaje výpis osobních údajů, které o nich jsou vedeny, umožnění jejich transferu nebo jejich nenávratné smazání z vnitřních systémů těchto subjektů.

Zároveň je nutné připomenout, že odpovědnost za splnění požadavků Nařízení GDPR nadále ponese primárně správce osobních údajů, který musí také důsledně prokazovat soulad zpracování osobních údajů s Nařízením GDPR. V případě, že dojde k incidentu (např. k úniku osobních údajů mimo systémy správce), bude správce povinen ohlásit takový incident dozorovému úřadu a obeznámit s tímto, v některých případech, také všechny zasažené osoby, a to do 72 hodin od zjištění incidentu.

Na organizace veřejné správy či státní podniky a dále společnosti, jejichž hlavní činnost spočívá v systematickém monitorování subjektů údajů (fyzických osob) nebo v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, se bude vztahovat další povinnost, a to jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO). Náplní funkce DPO bude zejména dohlížet na soulad činností těchto subjektů s Nařízením GDPR, komunikovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a provádět interní činnosti, jako jsou vnitřní audity nebo školení těchto organizací.

Ačkoliv Nařízení GDPR vychází z dosavadní právní úpravy ochrany osobních údajů, v praxi klade nové vysoké zejména administrativní požadavky na správce osobních údajů. Některé nejasné či v praxi složitě aplikovatelné nároky jsou postupně vykládány pracovní skupinou WP29. Svá stanoviska publikuje také Úřad pro ochranu osobních údajů. Bude se jednat o právní úpravu nanejvýš živou a lze předpokládat, že obrysy reálné implementace požadavků Nařízení GDPR na zpracování osobních údajů se budou měnit také na základě judikatury.

Nařízení GDPR -  konkrétní dopad Nařízení GDPR na některé typy subjektů:

Služby poskytované naší kanceláří v souvislosti s Nařízením GDPR

Náš tým, který pro Vás dané služby zajistí:

  1. Mgr. Jan Urban
  2. Mgr. Martin Roller
  3. Mgr. Iveta Killarová

Kontakt

Lanškroun

Purkyňova 101
563 01 Lanškroun

Úřední hodiny:

Po-Pá: 7:00 - 16:00

Štíty

Náměstí Míru 55
789 91 Štíty

Úřední hodiny:

Čt: 8:00 - 14:00

Mgr. Jan Urban

advokát, insolvenční správce
E-mail: urban@urban-ak.cz

Marcela Urbanová

asistentka insolvenčního správce
E-mail: urbanova@urban-ak.cz
mobil: (+420) 733 579 000

Dana Bednářová

sekretariát
E-mail: info@urban-ak.cz
mobil: (+420) 467 771 118

Mgr. Iveta Killarová

advokátní koncipient
E-mail: killarova@urban-ak.cz
mobil: (+420) 467 771 118

Soňa Pazderková

splátky, přihlášky pohledávek
E-mail: insolvence@urban-ak.cz
mobil: (+420) 467 771 118

Marcela Cetkovská

vedení účetní agendy

© 2017 mgr. jan urban