Zavolejte nám: +420 467 771 118 info@urban-ak.cz
Domů O nás Aktuality GDPR K prodeji Kontakty Osobní oddlužení
K prodeji

O nás

Advokátní kancelář Mgr. Jana Urbana je středně velkou právní kanceláří poskytující komplexní právní služby ve všech oblastech práva od roku 2006 v Lanškrouně. V současnosti v Advokátní kanceláři Mgr. Jana  Urbana působí jeden stálý advokát a jeden koncipient. Dále je Advokátní kancelář Urban Lanškroun tvořena sekretariátem a administrativními pracovníky. Advokátní kancelář Urban Lanškroun ovšem úzce spolupracuje i s dalšími advokáty a odborníky, které poskytují specializované právní služby, jako jsou notářské kanceláře, kanceláře soudních exekutorů a společnosti zabývající se dražbami movitých i nemovitých věcí a rozhodčím řízením.

Při řešení problémů klientů je cílem Advokátní kanceláře:

Advokátní kancelář Urban Lanškroun se při výkonu poskytovaných právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských povinností, vztahujících se k výkonu povolání advokáta v ČR, které jsou vydávány ČAK, jakož i etickými pravidly, které jsou komorou přijaty na základě členství ČR v EU, jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

Jednotlivé oblasti práva

 • občanské právo – sepis nejrůznějších druhů smluv (kupní, darovací, nájemní, podnájemní, smlouvy o půjčce, úvěrové smlouvy atd.), právo nemovitostí (smlouvy o převodech nemovitostí, o nájmu nemovitostí, zatěžování nemovitostí, bytová problematika atd.) vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů, ochrana osobnosti, dědické právo, sepis žalob a zastupování v soudním, vykonávacím (exekučním) či rozhodčím řízení, sepis opravných prostředků, vyjádření, stanovisek, upomínek,
 • obchodní právo – právo společností (zakládání obchodních společností a družstev, změny v obchodních společnostech, fůze, zrušení a likvidace společnosti, vedení valných hromad, atd.) sepis nejrůznějších druhů obchodních smluv, právo cenných papírů, soutěžní právo, sepis žalob v obchodních věcech a zastupování v soudním či rozhodčím řízení, sepis opravných prostředků
 • trestní právo – právní pomoc podezřelému a obviněnému v trestním řízení, účast na vyšetřovacích úkonech, zastupování obžalovaného i poškozeného v hlavním líčení, sepis opravných prostředků
 • vymáhání pohledávek – zajištění komplexního postupu při vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení či výkonu rozhodnutí (spolupráce se spřízněným exekutorem)
 • přestupkové právo
 • rodinné právo – sporný a smluvený rozvod, zastupování v řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
 • pracovní právo – vznik a rozvázání pracovního poměru, vnitřní předpisy, zastupování v pracovněprávních sporech
 • insolvenční právo – právní služby věřitelům – přihlášky pohledávek, jednání s insolvenčním správcem, podání insolvenčního návrhu, incidenční a vylučovací žaloby, právní služby dlužníkům – sepis návrhu na oddlužení
 • správní právo – zastupování ve správním řízení (stavební řízení, řízení o zápisech do katastru nemovitostí, správní žaloby, zastupování před správními soudy, sepis kasačních stížností, zakládání občanských sdružení, nadací a obecně prospěšných společností
 • náhrada škody a pojistné právo – zastupování poškozených z dopravních nehod, lékařských zákroků, zastupování poškozených v adhezním řízení, přestupkovém a občanskoprávním řízení, řešení sporů z pojištění a pojistných smluv
 • ústavní právo a ochrana lidských práv a svobod – podání ústavní stížnosti, zastupování před Ústavním soudem, vypracování stížnosti k ESLP

Ceník

Při stanovení odměn se AK řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě, že dojde mezi naší AK a klientem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz).

Kontakt

Lanškroun

Purkyňova 101
563 01 Lanškroun

Úřední hodiny:

Po-Pá: 7:00 - 16:00

Štíty

Náměstí Míru 55
789 91 Štíty

Úřední hodiny:

Čt: 8:00 - 14:00

Mgr. Jan Urban

advokát, insolvenční správce
E-mail: urban@urban-ak.cz

Marcela Urbanová

asistentka insolvenčního správce
E-mail: urbanova@urban-ak.cz
mobil: (+420) 733 579 000

Dana Bednářová

sekretariát
E-mail: info@urban-ak.cz
mobil: (+420) 467 771 118

Mgr. Iveta Killarová

advokátní koncipient
E-mail: killarova@urban-ak.cz
mobil: (+420) 467 771 118

Soňa Pazderková

splátky, přihlášky pohledávek
E-mail: insolvence@urban-ak.cz
mobil: (+420) 467 771 118

Marcela Cetkovská

vedení účetní agendy

© 2017 mgr. jan urban